Den mäktiga kyrkan i Edsleskog

Lödöse museum
11 juni 2022 – våren 2024

3D-rekonstruktion av tegelkyrkan i Edsleskog av Joel Eriksson Stomberg/Lödöse museum

3D-rekonstruktion av tegelkyrkan i Edsleskog av Joel Eriksson Stomberg/Lödöse museum

Allt började för över 800 år sedan med en mordgåta. Offret, en präst, fick helgonstatus. Till hans ära byggdes en magnifik kyrka – på en otillgänglig plats i Dalsland. Utställningen Den mäktiga kyrkan i Edsleskog berättar om mordet, helgonlegenden och varför en så storslagen kyrka byggdes just där.

I början av 1200-talet var Dalsland en otillgänglig, skogig gränsbygd. Ändå var det här, i en liten perifer socken, som man lät bygga dåtida Sveriges största byggnadsverk – tegelkyrkan i Edsleskog. Varför i hela världen gjorde man det?

År 2019 startade Lödöse museum ett omfattande forskningsprojekt kring kyrkan. I en brevväxling mellan en biskop och påve Honorius III hittades helgonlegenden om martyrprästen Nils som sägs ha blivit mördad i sin tjänst i Edsleskog. Den magnifika tegelkyrkan som byggdes mot slutet av 1100-talet var tillägnad honom.

– Kyrkan var verkligen något utöver det vanliga, stor som en domkyrka, treskeppig, med högt torn och korsarmar. Att den byggdes i tegel är också spännande, materialet var vid den här tiden helt nytt i Sverige och det måste krävts enorma resurser i bygget, säger Anton Lazarides, den arkeolog vid Lödöse museum som varit fältarbetsledare under de arkeologiska undersökningarna.

Utställningen kommer att visas åtminstone fram till och med våren 2024.