Vikingarnas värld

Historiska museet
Permanent utställning

Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Myten om våldsamma, hornbeprydda, plundrande vikingar är spridd över världen. Men bilden av livet i Skandinavien för tusen år sedan har förändrats i och med nya arkeologiska upptäckter och forskning. Den 24 juni öppnade Historiska museet i Stockholm Vikingarnas värld – världens största vikingautställning.

– I utställningen kommer du närmare vikingarnas värld än någonsin förr. I montrarna syns spåren efter exklusiva begravningsritualer, som kunde pågå i dagar. Du kan känna lukten i vardagens långhus och från örterna som kryddade maten. De tusentals föremålen berättar om allt från liv och död till traditioner och innovationer. Vikingatidens människor levde i ett samhälle under förändring, säger Katherine Hauptman, museichef på Historiska museet.

Åren 750 till 1100 kallas vikingatiden och var 350 dynamiska år då livet i Skandinavien förändrades i grunden. I utställningens centrum står världsträdet Yggdrasil, som hade en central roll i vikingarnas världsbild och mytologi. Trädets rötter slingrar sig runt i utställningen och leder besökaren genom tio teman. Från samhällets sociala struktur, människors olika roller, resor och kulturellt utbyte med fjärran länder – över hantverk, handel, sjöfart och plundring – till förhållandet mellan levande och döda och den kristna trons framväxt.

Utställningen är närmare tusen kvadratmeter stor. Den innehåller 2 500 originalföremål, pröva på-stationer för alla sinnen, möjlighet att utforska en stavkyrka från 1100-talet med hjälp av VR, interaktiva stationer på tema kosmologi, skeppsbygge och runristning samt mängder av spännande berättelser.

– Vi vill att kunskaper om vikingatiden ska vara lätta att ta till sig, det har vi försökt åstadkomma i utställningen. Historia måste upplevas, säger Katherine Hauptman.

Samtliga föremål och texter i Vikingarnas värld är möjliga att ta del av via mobil, surfplatta eller dator, på plats i museet eller hemma. I den digitala lösningen kan besökaren fördjupa sig i alla föremål, se högupplösta bilder och med hjälp av djupzoom-teknik se detaljer, annars knappt synliga för ögat. Den digitala utställningen finns här.