Den Nationella Arkivdatabasen på Internet

Riksarkivet introducerar nu den Nationella Arkivdatabasen (NAD) på Internet. I ett och samma söksystem blir det nu möjligt att både söka information om arkiv och samlingar runt om i landet och direkt via Internet beställa mikrokort från Svensk Arkivinformation (SVAR).

Sökdatabasen innehåller inledningsvis SVAR:s information om mikrofilmade arkiv samt aktuell information om de arkiv som förvaras i Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven. Under hösten 2000 kommer databasen att kompletteras med övrig information från den senaste utgåvan av NAD på cd-rom (NAD-98), för att sedan uppdateras kontinuerligt.

I NAD kan man i ett sammanhang söka information om arkiv och samlingar som förvaras i hundratals olika arkivinstitutioner, bibliotek och museer runt om i landet. Avsikten är inte att lägga in alla uppgifter som finns i arkiven utan att genom olika register och sökfunktioner möjliggöra för forskare och allmänhet att på ett effektivt sätt hitta vägar till arkiven. NAD-98 på cd-rom täcker i dag in flertalet av landets arkivförvarande institutioner, vilket betyder att den forskare som är osäker på var i landet ett arkiv förvaras ofta hittar svaret i Nationella Arkivdatabasen.

(2000-11-09)