En databas över gåramålningar i Östergötland kommer att skapas under våren. Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) har för närvarande ett 90-tal gåramålningar dokumenterade i ord och bild. Dessa kommer att läggas ut på ÖLFA:s hemsida i en databas, där man kan söka på olika sätt, skriver länsarkivarie Börje Hjorth.

ÖLFA inledds i november 2008 en länsomfattande inventering av gåramålningar i Östergötland. Projektet är ett ABM-samarbete mellan arkivförbundet och Östergötlands länsmuseum. Genom att kartlägga länets målningar hoppas man kunna lyfta fram målningarnas kulturella värde och öka förståelsen för detta ofta bortglömda bildmaterial. Arbetet med att inventera gåramålningar fortsätter och resultatet kommer – förutom i databasen – att redovisas i en skrift och med en utställning.

Gåramålning

Gåramålningar är målningar på gårdar, hus, torp och liknande. Gemensamt är att de har lokala motiv, med en smått naiv ton, ofta målade av kringvandrande vagabonder. Ett unikt bildmaterial som visar dåtidens miljöer – i färg. De äldsta härrör från slutet av 1800-talet, och gåramåleri förekom fram till andra världskriget. Därefter konkurrerades målningarna ut av fotografier, senare flygfotot. På många håll är målningarna undangömda på vindar eller liknande, medan flygfotografierna hänger uppe och blir allt mer solblekta.

Sedan 1970-talet har flera inventeringar av gåramålningar genomförts i landet. Nordiska museet och tidningen Land har tidigt varit drivande aktörer. På senare år har målningarna åter uppmärksammats, bland annat genom Jonas Hasselroth och hans arbete i Södermanland. I Östergötland har en del hembygdsföreningar gjort egna inventeringar, bland annat i Ringarum, där ett 30-tal målningar fått nytt ljus.

Databasen med gåramålningar finns här.