Under 1800-talet växte i Sverige ett stort antal parker fram i den engelsk-romantiska stilen. Det var anläggningar i naturmystikens tecken, inspirerade av tidens romantiska strömningar inom litteratur, måleri och musik. Naturens hemlighetsfullhet och mångtydighet hjälptes på traven genom att anlägga grottor, framhäva dramatiska klippor och skapa vyer över mörka vatten. Märkliga träd planterades och med hjälp av gåtfulla inskriptioner och små lusthus i form av tempel och pagoder knöts an till fjärran kulturer och svunna tider.

Idag återstår inte mycket av dessa romantiska konstverk. Genom att de balanserade på gränsen till det naturliga tog naturen över när intresset svalnade. De små, onyttiga byggnaderna förföll och många av de märkliga träden gick förlorade i stormar och vinterkyla.

Baldersnäs park i Dalslands skogsbygd var på sin tid en av de främsta och största romantiska parkerna i Sverige. Här skapade bruksägaren och grosshandlaren Carl Fredrik Wærn på 1830-talet ett romantiskt parklandskap som inte bara omfattade hela Baldersnäshalvön utan även naturmiljön runt Laxsjön, ända bort till järnbruken i Billingsfors, Skåpafors och Bäckefors.

I Den romantiska parken får vi bakgrunden till det stora parkprojektet, vi får parken insatt i ett industrihistoriskt sammanhang och genom Wærns bevarade Memorandumbok kan vi på nära håll följa dess anläggande under 1800-talets första hälft.

Ahrland, Bengtsson, Wærn & Wennberg:
Den romantiska parken. Baldersnäs på Dal
Warne Förlag
Utkom 2009