Idéhistorikern Edda Manga vid Uppsala universitet har av Svenska Historiska Föreningen tilldelats Emil Hildebrands pris för bästa uppsats i Historisk tidskrift 2008. Uppsatsen har titeln Kolonialism och rättfärdigt krig – Francisco de Vitoria: Det rättfärdiga krigets återkomst och jämför dagens debatter om det rättfärdiga kriget med de diskussioner som fördes i Spanien under 1500-talet om samma sak, då i relation till kolonisationen av Latinamerika. Priset uppgår till 15 000 kronor och delas ut vid Svenska Historiska Föreningens årsmöte den 2 april 2009.

Ur prismotiveringen:
Edda Mangas uppsats är en uppfordrande, djärv och insiktsfull studie av en viktig problematik: de ideologiska bevekelsegrunderna för krigföring. Den är originell i sin hopknytning av ideologin kring kolonialismen på 1500-talet och den eviga debatten om rättfärdiga krig. Manga visar hur föreställningar om det rättfärdiga kriget användes för att upprätta en kvasilegal bas för en hierarkisk global ordning. Uppsatsen ställer stora övergripande frågor med ett idéhistoriskt perspektiv, samtidigt uppfylls kraven på historisk konkretion och nyanserad analys. Med sin uppsats visar Manga hur en historisk undersökning kan berika och fördjupa vår förståelse även av samtida fenomen.

Uppsatsen är publicerad i Historisk tidskrifts temanummer om krig i september 2008 (nummer 128:3).