Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering

Bokomslaget

Ryska revolutionen hör till de revolutioner som inte bara berört inrikes förhållanden i landet, utan i praktiken förändrat hela vår värld i grunden. I Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland har Anna Pavlenko och Per Enerud sammanställt det svenska utrikesdepartementets rapportering från det första telegrammet om ohörsamhet mot tsaren i mars 1917 till det sista om de sovjetryska diplomaternas återvändande i februari 1919.

I framställningen får vi följa hur de svenska diplomaterna tvingas hantera situationen och vad som uppfattas som viktigt i dåets nu. Vi ser kunskapen om revolutionens processer växa, missförstånden, de falska förhoppningarna och de cyniska beräkningarna. Här och där kan politiska ambitioner anas om ett Sverige som inte är en perifer liten stat i utkanten av världen.

Denna samling dokument skildrar knappt två år av revolutionens faser och fasor, som de uppfattades på plats. Av ögonvittnen till historien.

Per Enerud är journalist och författare, tjänsteman vid EU:s utrikestjänst EEAS och tidigare utrikeskorrespondent i bland annat Ryssland. Han har utgivit Låt oss dö som hjältar. Kvinnliga soldater i revolutionens Ryssland och Den farligaste av flyktingar. Paul Olberg – antinazist, antikommunist och dissident i folkhemmet. Anna Pavlenko är översättare och lingvist, utbildad i svenska och nordiska språk vid Moskvas statliga universitet och har tidigare arbetat vid Sveriges ambassad i Moskva.

Per Enerud & Anna Pavlenko:
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland. Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020