Den stridbare professorn Geo Widengren

Geo Widengren (1907–1996) var professor i religionshistoria och religionspsykologi vid Uppsala universitet 1940–1973. I samtidens fascination för äldre kulturer fick Widengren ett stort inflytande som uttolkare av arkeologiska fynd och tidigare okända texter. Med sina omfattande kunskaper i äldre språk hade han en unik position att analysera svårtolkade texter och sätta dessa i sina kulturella, religiösa och språkliga sammanhang.

Utöver sin betydelse för svensk religionshistorisk forskning var Widengren också med och startade flera internationella nätverk och tidskrifter som än i dag är högst aktuella. I sin roll som professor var han även en frekvent deltagare i kulturdebatten och bidrog till folkbildningen genom populärvetenskapliga radioprogram.

Här skildras genom Widengrens forskning hur ämnet religionshistoria förändrades. Inomvetenskapliga diskussioner och konflikter avlöste varandra, men detta var också en tid då världen upplevde andra världskriget, 1960-talets vänstervåg och universitetens omvandling från lärdomsbastioner för ett fåtal till att bli en del av den allmänna högre utbildningen.

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Göran Larsson:
Geo Widengren. Stridbar professor i en föränderlig tid
Bokförlaget Langenskiöld/Kungl. Vitterhetsakademien
Utkom 2023