Den svenska skolgårdens historia

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. I dag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

I Den svenska skolgårdens historia redogör författarna Anna Larsson, Björn Norlin och Maria Rönnlund för den svenska skolgårdens historia utifrån historiskt källmaterial och människors minnesberättelser. De beskriver hur skolgården har tagit form och förändrats som koncept, hur den fysiskt har formgetts och utvecklats, och hur den har använts för social samvaro.

Boken ger en ny och samlad kunskap om skolans utemiljö som ett pedagogiskt och socialt rum, både i en historisk och nutida kontext.

Anna Larsson är verksam som professor och forskningsledare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Björn Norlin är verksam som forskare vid samma institution. Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Anna Larsson, Björn Norlin och Maria Rönnlund:
Den svenska skolgårdens historia. Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
Nordic Academic Press
Utkom 2017