Finlands historia

Finlands utveckling från en hednisk stamkultur och ett fattigt land i utkanten av Europa till ett av världens ledande inom IT är hisnande. Över ett halvt millennium var landet en del av det svenska riket, drygt hundra år ett ryskt storfurstendöme, därefter kom självständigheten och EU-medlemskapet.

Historikern Henrik Meinander placerar genomgående Finland i en internationell kontext, som en del av Europa och världen. Han lyfter även fram de nationella språken, teknologiska innovationerna och geopolitikens roll för nationens utveckling.

Den i dag ofta förbisedda svenska tiden ägnas mycket uppmärksamhet i boken. Här beskrivs ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket.

Finlands historia är en reviderad upplaga av Finlands historia. Linjer, strukturer, vändpunkter från 2014.

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet och har i över 30 år utforskat olika aspekter av Gustaf Mannerheims livsverk. Han har bland annat varit intendent för Mannerheim-museet i Helsingfors och chef för Finlandsinstitutet i Stockholm.

Henrik Meinander:
Finlands historia
Lind & Co
Utkom 2020