Den svenska socknen

Den-svenska-socknen---omsla

Socknen var sedan medeltiden den administrativa enhet som organiserade Sverige och som utgjorde landsbygdsbefolkningens hembygd. Socknarna tillhör våra äldsta kulturminnen, både språkligt och reellt. De är också betydelsefulla för hembygdsrörelsen och i dag är denna rörelse deras främsta förvaltare. Riksarkivets årsbok 2016 med tema den svenska socknen är utgiven i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund som i år firar hundraårsjubileum.

Som vanligt är innehållet i årsboken mycket varierat. En del artiklar är översiktliga, medan andra gör nedslag i ett slags fallstudier: Hur uppstod en gång socknarna och vad var deras funktion under medeltiden? Vad kan vi lära av gamla kartor och av ortnamn? Hur kom socknarna att få en sådan stark ställning inom svensk historia? Även efter alla kommunreformer har socknen lyckats behålla sin betydelse som lokal identitetsskapande enhet i en allt mer globaliserad värld och anpassat sig till nya tider.

Vi får även veta en hel del om det viktiga källmaterial som socknarna lämnat efter sig till nytta för akademiska forskare, släktforskare och hembygdsforskare, och vi blir påminda om den rika floran av sockenbeskrivningar och kan njuta av skönlitterär beskrivning av allt ifrån Fröding till husförhör i Katthult.

Den svenska socknen
Riksarkivets årsbok 2016
Utkom 2016