Blekinges danska och svenska historia

Intresset för historia ökar, även regionalt. Flera nya böcker om Skånes historia har kommit de senaste åren och nu är det Blekinges tur. Journalisten Ingemar Lönnbom har skrivit Från Danmarks vedbod till Sveriges trädgård, en historiebok som beskriver olika skeden i landskapets förflutna, från det att landisen försvann och fram till 1900-talets slut.

– Det är självklart omöjligt att få med ”allt” på 148 sidor, men boken kan fungera som en översikt, samtidigt som här finns många hänvisningar till annan litteratur, säger Ingemar Lönnbom som fått hjälp av tecknaren Karl Petermann. Denne har gjort ett antal teckningar där man bland annat får en bild av grymheterna under Ronneby blodbad 1564, men också det fredliga åkerbruket vid Hallarumsviken för tusen år sedan.

I boken finns också ett stort antal fotografier, både på föremål, personer och miljöer från fordom och nytagna från olika delar av Blekinge.

– Historien finns runtomkring oss, det gäller bara att få upp ögonen för den, säger Ingemar, som även fotograferat. Med rätt guide kan man direkt hitta rester av verksamhet för flera tusen år sedan på en lerig åker eller i en ekkulle.

Särskild tonvikt har lagts vid övergången från Danmark till Sverige. Omslagsbilden föreställer ett av dokumenten från freden i Roskilde 1658.

– Egentligen är det fantastiskt att en sådan övergång kunnat ske utan bestående bitterhet, eller att lokala makthavare försökt utnyttja historien, säger Ingemar. Sådant har vi ju sett på andra håll i Europa, med avskräckande resultat.

Boken är anpassad till IT-åldern och det finns flera hänvisningar till webbsajter, främst då Förlagshuset Galateas där det redan finns fördjupande texter och länktips som kompletterar boken.

Ingemar Lönnbom:
Från Danmarks vedbod till Sveriges trädgård
Förlagshuset Galatea
148 sidor
Utkom i december 2000