Den svenska störtbombepoken

Två amerikanska bomb- och attackplan av typen Northrop 8A-1 kom till Sverige 1938 och ett par år senare levererade Saab det första svenskbyggda exemplaret. Flygplanstypen kom att kallas B 5 i det svensk flygvapnet och utvecklade och förfinade störtbombtekniken i Sverige. Men den egentliga historien om B 5 börjar långt dessförinnan.

I boken redogörs för den tekniska bakgrunden och om det strategiska tänkandet som som ledde fram till anskaffningen av denna flygplanstyp. Ett hundratal B 5 kom att tjänstgöra i flygvapnet under beredskapstiden som bombplan och användes därefter för många andra uppgifter: sambandsflygplan, väderflygplan, målbogserare m.m. Flera förare, signalister och tekniker har bidragit med sina egna erfarenheter från B 5 och störtbombepoken.

Boken innehåller dessutom ritningar och en redogörelse för varje enskild flygplansindivid (B 4, B 5 och B 6) med uppgifter om tjänstgöringsort och haverier. Ritningar, inklusive sprängskiss och flera sidovyer i färg av Torstein Landström samt en rikt och delvis unikt fotomaterial berikar innehållet i denna bok för alla som är intresserade av svensk flyghistoria.

Bo Widfeldt och Åke Hall:
B 5 – störtbombepoken
Air Historic Research
168 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000