Handbok i handskriftsläsning

En fråga som ofta dyker upp för både nybörjare och mer erfarna släktforskare är ”Vad står det?”, speciellt när man kommer tillbaka till 1700-talet. Den annorlunda stilen i äldre texter blir ett hinder som man måste ta sig över. Men hur gör man för att lära sig läsa den gamla handstilen? Vad behöver man veta för att tillgodogöra sig innehållet? Svaren på dessa och många andra frågor finns i denna bok.

Här får man information om hur bokstäverna såg ut förr och många tips som underlättar tolkningen av innehållet. Läsaren får i boken även hjälp med olika begrepp och latinska uttryck som man kan stöta på i de gamla texterna. Dessutom ges här många exempel på olika typer av handlingar som släktforskaren kan ha anledning att titta på och vad som gäller vid tolkningen av dessa olika källor.

I boken ges läsövningar med facit för både de allra vanligaste och mer ovanliga handlingar, i första hand från början av 1800-talet och tillbaka till 1600-talet, den tid som är mest relevant för släktforskare. Dessutom ingår ett avsnitt med modernare texter för den som även behöver träna på sådana.

Vad står det? Handbok i handskriftsläsning är Sveriges Släktforskarförbunds fjortonde handbok.

Ulf Berggren & Elisabeth Thorsell:
Vad står det? Handbok i handskriftsläsning
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2017