Historiska världar väcks till liv av rollspelare

Historiska världar är Statens Historiska museums och Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbunds gemensamma projekt för att göra historien levande.

– Vi hoppas att hemsidan kan bli en port till virtuella historiska världar, säger Karl-Olof Cederberg, antikvarie på Historiska museet, som med en hemsida skapad gemensamt av museet och rollspelare garanterar att innehållet är både riktigt och roligt.

Också de som har långt till museet kommer nu att kunna ta del av dess samlingar. Till hemsidan kommer museets databaser att kopplas. Både de redan befintliga bilddatabaserna och de nya textbaser som byggs upp.

– Ja, och först ut är lexikonet Medeltidens värld som ger en ingång till medeltidens begreppsvärld, säger Cederberg.

Förutom den rent digitala delen kommer museet och spelförbundet att bygga upp en studiesamling med autentiska föremål. I stället för att ligga i lager kommer vapen, textilier och verktyg att göras lättillgängliga så att de kan komma rollspelare och andra till del.

– Dessutom tror vi att utbytet mellan oss och rollspelarna kommer att leda till att utställningar blir mer dramaturgiskt intressanta, säger Karl-Olof Cederberg.

Genom ett bidrag på 900 000 kr från Stiftelsen Framtidens kultur kan projektet inledas redan nu i höst.

(2000-10-05)