Det dramatiska 1980-talet

Att en helt annan epok stod för dörren var det få som anade vid midnatt den 31 december 1979, då ett nytt årtionde tog sin början. 1980-talet inleddes med mycket spända relationer mellan USA och Sovjetunionen, nådde en vändpunkt vid mitten av årtiondet då Michail Gorbatjov slog in på en ny politisk väg och avslutades den dramatiska hösten 1989 då det kommunistiska östblocket upplöstes. Det kalla kriget tog slut.

Vägen från kapprustning och konfrontation till nedrustning och förhandlingar visade sig vara kortare än många trott. 1980-talet var de dramatiska förändringarnas årtionde, även för svenskt vidkommande. Ibland kändes det som om kriget var nära då marinen jagade främmande ubåtar längs kusten. Landet skakades i sina grundvalar då statsminister Olof Palme sköts till döds på öppen gata i Stockholm.

Men 1980-talet var mer än politik. Olle Larssons guidning genom årtiondet fångar också in musiken, modet, frisyrerna, maten, sporten och populärkulturen. James Bond, Carola och Hulken är oundvikliga, liksom den sovjetiska superfemman och det svenska tennisundret. Det dramatiska 1980-talet skildrar en ibland hånad men högintressant och fascinerande period.

Olle Larsson är lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö. År 2010 utsågs Larsson till Årets Historielärare och 2019 mottog han Vilhelm Moberg-priset. Han har tidigare utkommit med bland annat Stormaktens sista krig. Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721 och Gustav Vasa. En furste bland furstar och skriver regelbundet artiklar i Populär Historia och Militär Historia.

Olle Larsson:
Det dramatiska 1980-talet. Decenniet som förändrade världen
Historiska Media
Utkom 2022