Det förtrollade Östergötland

Boken Det förtrollade Östergötland välkomnar läsaren in i den östgötska folktrons föreställningsvärld. Här kan man ta del av skildringar som tar avstamp i tron att verkligheten är magiskt besjälad och befolkad av märkliga varelser och väsen som stundtals är lika oss människor intill förväxling men ändå inte mänskliga.

Med en utgångspunkt i lokala exempel berättar och förklarar bokens författare hur det förtrollade tänkandet uppstått, utvecklats och i vissa fall försvunnit i takt med att människors sätt att leva har förändrats genom historien.

Texterna är skrivna av professor emeritus i historia, och M

Caroline Morgansdotter Blomsten, Emelie Domini & Björn Lilieblad (redaktörer):
Det förtrollade Östergötland. Folktro och sägner då och nu
Östergötlands museum
Utkom 2023