Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen

Prins Eugens Waldemarsudde
5 september 2020 – 24 januari 2021

John Bauer: "Bianca Maria och trollen", 1913, akvarell på papper. Foto: Bukowskis (beskuren bild)

John Bauer: ”Bianca Maria och trollen”, 1913, akvarell på papper. Foto: Bukowskis (beskuren bild)

Magisk, besjälad natur med djupa, mystiska skogar och naturväsen som troll, älvor och Näcken lyfts fram i denna utställning där måleri, grafik och skulptur från sekelskiftet 1900 interagerar med fotografi, videoverk och skulptur av samtida konstnärer. Ett centralt konstnärskap i utställningen är John Bauer som med sina sagoillustrationer för Bland tomtar och troll har haft en djup påverkan på föreställningar om naturens mystik och magiska krafter.

I den nordiska konsten från åren kring sekelskiftet 1900 utgör magisk och besjälad natur en återkommande tematik. Djupa skogar med granar och tallar i suggestivt skymningsljus, dimhöljda ängar och brusande forsar, kom i flera verk från denna tid att befolkas av olika naturväsen såsom troll, älvor och Näcken. Intresset för den nordiska folktron och mytologin bland bildkonstnärer, sammanföll i tid med nationella strömningar, inflytanden från symbolismens tankevärld och ett uppsving för nedtecknade sägner och illustrerad sagolitteratur. I vår tid lever fascinationen för den nordiska folktron och en magisk natur vidare inom samtidskonst, litteratur, musik, film och populärkultur.

I utställningen Trollbunden presenteras 150 verk av konstnärer från Sverige, Norge och Finland. Sekelskifteskonsten, av bland andra John Bauer, Ernst Josephson, Theodor Kittelsen, Hugo Simberg, Agnes de Frumerie, Akseli Gallen-Kallela och Louis Moe, presenteras tematiskt och sida vid sida med ett urval samtida verk av Maria Friberg, Elisabeth Henriksson och Tori Wrånes.

John Bauer, som är den konstnär i Sverige som förknippats allra mest med skildringar av mörka skogar, troll och andra naturväsen, fungerar med sina verk i utställningen som en sammanhållande länk. Hans konst är rikligast representerad med över 60 inlånade målningar, akvareller och teckningar från offentliga och privata samlingar. Några av dessa verk hör till konstnärens mest kända sagoillustrationer till Bland tomtar och troll, såsom ”Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser undrande ner i vattnet” och ”Vill-Vallareman”, medan andra utgörs av mindre uppmärksammade och sällan visade verk.

John Bauers egensinniga bildvärld har på ett avgörande sätt, och ända in i vår tid, påverkat uppfattningar om skogen och om troll, fagra prinsessor och ädla riddare. Med Waldemarsuddes presentation av Bauers rika bildskatt lyfts hans konstnärskap fram stort på nytt i Stockholm efter närmare fyrtio år, då den senaste större manifestationen ägde rum på Nationalmuseum 1981–1982. Trollbunden är den första utställningen som placerar in Bauers illustrationskonst i en då samtida nordisk konstkontext.

Utställningen blickar både tillbaka och framåt i tiden genom att diskutera romantikens natursyn i verk av Nils Blommér och August Malmström samt genom att lyfta fram naturmystikens aktualitet i samtidskonsten i Norden. Foto, videoverk och skulptur av konstnärerna Maria Friberg, Elisabeth Henriksson och Tori Wrånes fördjupar utställningens tematik med nutida frågor och perspektiv, kopplade till natursyn och magi. Maria Fribergs fotografiska serie ”Night vision” från 2019 bär exempelvis referenser till John Bauers konstnärskap och reflekterar kring unga människors syn på naturen som en tillflykt men samtidigt något som är under hot. I Tori Wrånes videoverk ”Track of Horns”, som aldrig har visats i Sverige förut, förflyttas trollen till de italienska alperna. De framstår här som queera väsen som väcker frågor kring identitet och tillhörighet. Elisabeth Henriksson har skapat en platsspecifik installation med titeln ”Frusen skog” bestående av ett tiotal glasskulpturer som visas i spännande estetisk växelverkan med Bauers naturskildringar i akvarell och teckning.

– Vår förhoppning är att en äldre generation med vår utställning ska få möjlighet att uppleva igenkännandets glädje vid mötet med Bauers verk, medan yngre generationer kan upptäcka och låta sig inspireras av hans fascinerande konstnärskap. I utställningen ges även en unik möjlighet att reflektera över Bauers konstverk i relation till andra nordiska konstnärers verk av en magisk besjälad natur. Det kommer att bli en suggestiv upplevelse att besöka vår omfattande utställning, där de nutida konstverken bidrar till att väcka intressanta frågor om synen på naturen då och nu, säger museichefen Karin Sidén.