Det nya Judiska museet har öppnat

Judiska museet på Själagårdsgatan 19. Foto: Jonas Borg

Judiska museet på Själagårdsgatan 19. Foto: Jonas Borg

Den 6 juni öppnade Judiska museet igen, den här gången i Stockholms äldst bevarade synagoga i Gamla stan. Ett nästan okänt kulturarv synliggörs. Det var här allt började en gång i tiden – nu kan historien fortsätta.

Den gamla synagogan blir utgångspunkten för det nya Judiska museet att berätta om judiskt liv i Sverige under nästan 300 år. Platsen bär på berättelsen om när de första judarna kom till Sverige, om hur de formade en judisk gemenskap och blev en del av det svenska samhället.

Det judiska kulturarvet har ofta osynliggjorts. Under mer än 100 år kategoriserades exempelvis den predikstol som tillverkats på beställning av synagogan i Gamla stan som ”okänd kyrka”. Den judiska predikstolen samlades in som kyrkokonst och därmed försvann det judiska arvet.

”Judiska museet riktar nu blickarna mot den del av historien som funnits där hela tiden, men bara synts i marginalen. Genom att byta perspektiv och berätta om det som tidigare varit okänt får vi en mer nyanserad och kanske sannare bild. På så sätt berikas berättelsen om Sverige”, skriver museet i ett pressmeddelande.

Det var 1795–1870 som synagogan och församlingslokalen för Stockholms judiska invånare låg på Själagårdsgatan 19. Fastigheten har anor från medeltiden och är en av de äldst bevarade gillestugorna i Gamla stan. I samband med ombyggnationen hittades dekorationsmåleri från mitten av 1800-talet. Flera experter har varit på plats och intresserat sig för måleriet. Dekorationsmåleriet kommer att friläggas successivt, även när museet väl öppnat.

– För mig har det varit viktigt att det nya museet lyfter fram relationen mellan minoritet och majoritet. Det är där det svenska och det judiska möts som något nytt växer fram. Det är därför vi öppnar det nya museet på Sveriges nationaldag – det svenska får maka på sig lite för att göra plats åt det svensk-judiska kulturarvet. Det finns ju så många sätt att vara svensk, att vara jude är ett av dem och det säger väldigt mycket om det nya museets ambitioner. Förhoppningen är att sänka trösklarna till det judiska och göra det till en del av Sverige. Museet ska vara en öppen plats för alla som är intresserade och nyfikna på det judiska, säger Christina Gamstorp, museichef på Judiska museet.

(2019-06-06)