Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719

Bokomslaget

För 300 år sedan, sommaren 1719, drog 200 ryska fartyg med 20 000 soldater in i Stockholms skärgård. På kort tid ödelades närmare tusen gårdar. Hela hemman och skogen sattes i brand. Skördar förstördes. Människor torterades. Kvinnor våldtogs. Andra fördes bort som fångar. Boskap slaktades och åts upp. Tio tusen människor blev utblottade och hemlösa.

Ingen kom befolkningen till hjälp. I två omgångar svepte denna förödande våg av eld och förgängelse fram över öarna.

Brända hemman är en historia som fortfarande lever kvar i folkmedvetandet. För första gången i komplett bokform kan man här följa ryssarnas framfart i Roslagen, ö för ö, gård för gård. Befolkningens öden kommer läsaren inpå livet. Här skildras det dåtida livet och arbetet. Hundratals skriftliga källor och arkivfakta liksom samtal och intervjuer utgör underlag för Gunnar Linds framställning. Han berättar även om öarnas historia. Därtill sätter han in ryssarnas angrepp i ett större politiskt sammanhang. Karl XII:s död låg mindre än ett år tillbaka i tiden.

Bildmaterialet bestående av samtida, vackert utförda kartor och fördjupande faktarutor kompletterar texten.

Gunnar Lind har under många år samlat material till boken, genomkorsat skärgården i alla riktningar och besökt öarna, tagit del av arkivens uppteckningar och handlingar liksom all den litteratur som finns, samtalat med äldre skärgårdsbor. Han arbetar vidare med en andra volym av Brända hemman.

Gunnar Lind:
Brända hemman. Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719
Carlsson Bokförlag
Utkom 2019