Svenska innovationer som förändrat världen

Vad har Wettextrasan, pacemakern, respiratorn och bärselen gemensamt? Ser man till folkmängd har få länder skapat lika många innovationer som Sverige. I boken Svenska innovationer som förändrat världen berättar författarna Henrik Berggren och Eva Krutmeijer om 50 omvälvande innovationer, alla från Sverige.

Sverige rankas som ett av de mest innovativa länderna, sett till antal historiskt banbrytande uppfinningar, patent i förhållande till folkmängden eller nystartade innovationsföretag. Den traditionella förklaringen till denna position som innovationsland är den starka ingenjörstraditionen i Sverige. Men det finns även andra faktorer som gör att just Sverige haft så många framgångsrika uppfinnare och innovatörer.

Författarna utforskar i boken vad det är som har varit ovanligt gynnsamt för framväxten av innovationer. De närmar sig denna fråga genom att lyfta fram femtio betydelsefulla svenska innovationer – genom denna mångfald av nyskapande kan man skönja djupare mönster.

Innovationerna i boken spänner över trehundra år och många är världskända. Författarna har haft en vid definition av begreppet innovation och inkluderat politiska och sociala nyskapelser som uppstått i Sverige och spridits till andra länder senare. Den gemensamma nämnaren är att alla de innovationer som skildras gör nytta. Genom inspirerande berättelser och bilder, ger boken en större förståelse för både den enskilda innovatörens drivkrafter och betydelsen av samarbete.

Boken har gjorts i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och förordet är skrivet av Carl XVI Gustaf som är akademiens beskyddare.

Henrik Berggren är journalist, författare och filosofie doktor i historia. Han har skrivit bland annat Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme samt Landet utanför. Sverige och kriget 1939–1940 och Landet utanför. Sverige och kriget 1940–1942. Eva Krutmeijer har över trettio års erfarenhet av att kommunicera forskning och leda samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Henrik Berggren & Eva Krutmeijer:
Svenska innovationer som förändrat världen
Bokförlaget Max Ström
Utkom 2023