Bokomslaget

Soldatforska! handlar om hur man finner sina militära förfäder. Här ges tips om forskning efter 1500- och 1600-talens knektar, om 1700- och 1800-talens indelta soldater och båtsmän, om 1800-talets beväringar och om 1900-talets värnpliktiga.

Läsaren får också hjälp med att orientera dig bland myllret av rullor och lönelistor, bland soldatkontrakt och torpsyneprotokoll, men också bland de värnpliktigas stamkort, militära räkenskaper och stridsrapporter.

I handboken finns också mycket annan information som aldrig tidigare har behandlats i vägledningar för släktforskare, exempelvis om de Finlandsfrivilligas eller FN-soldaternas tjänst utanför landets gränser, eller information om hur man spårar uppgifter om ryttarnas hästar, om soldaternas rustning eller om de värnpliktigas kaserner.

Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder är den andra, omarbetade upplagan av Sveriges Släktforskarförbunds fjärde handbok. Den är bland annat utökad med ett kapitel om värvade soldater och ett om utländska soldater i svensk tjänst.

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan, tidigare ansvarig för Krigsarkivets forskarservice och och med mer än 30 års erfarenhet av soldatforskning. Han har skrivit långt över 30 böcker om olika historiska ämnen.

Lars Ericson Wolke:
Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2020