Umeå universitet har efter samtal med Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivets huvudman beslutat att inte verka för att något från arkivets samlingar blir kvar i Norrland. [Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5886310