Digitalisering och klimat får forskningsmedel för kulturarvet

Digitalisering av böcker. Foto: Lars Ilshammar

Foto: Lars Ilshammar

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för 2022 ska fördelas. Totalt handlar det om närmare 15 miljoner kronor som fördelas till kulturarvsområdets digitalisering och kulturarv och klimat, samt till de centrala museerna.

Sammanlagt har 44 projekt sökt medel för 2022. Av dessa har 13 projekt från utlysningen till kulturarvsområdets digitalisering och kulturarv och klimat och 5 fortsättningsprojekt från de centrala museerna fått sina ansökningar beviljade till en totalsumma av cirka 14 750 000 kronor.

För fördelningen av medel har förutom frågor om hur kulturarvet kan digitaliseras även frågor som rör hållbarhet och klimatanpassning varit mycket viktiga.

− Det är generellt hög kvalitet på ansökningarna. Vi kan tydligt se att det behövs den här typen av projekt och medel, säger Eric Fugeläng, avdelningschef för Riksantikvarieämbetets avdelning för kulturarvsutveckling.

Ett exempel på projekt som har tilldelats medel är ”Kulturhistoriska museer, skolan och digitala läranderesurser” vid Linköpings universitet. Det är inriktat på att öka museernas användning av digitala lärarresurser riktade mot skolan. Det är en viktig sak med tanke på hur stor ojämlikhet det finns vad gäller tillgång till museer för elever från olika skolor i landet.

− Riksantikvarieämbetet bedömer att digitaliseringen av kulturarvet är den viktigaste frågan inom museiområdet idag. Som ansvarig myndighet ska vi ge ledning och stöd som driver museerna mot gemensamma, hållbara lösningar för ett effektivt bevarande och ökad tillgänglighet, säger Eric Fugeläng.

Mest pengar får Stiftelsen Bohusläns museum till ”Digitala gränssnitt och kulturlandskapets tillgänglighet” (1,5 mkr), Nationalmuseum till ”Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning” (1,2 mkr) och Linköpings universitet till ”Kulturhistoriska museer, skolan och digitala läranderesurser” (1,1 mkr).

− Att det kommer fram ny kunskap inom digitaliseringsområdet är av avgörande betydelse och det präglar årets tilldelning av FoU-medel, säger Joakim Malmström, Riksantikvarie.

Alla projekt som har beviljats pengar finns här.

(2022-01-19)