Museibesöken hälften så många som före pandemin

Drygt hälften så många besökare som under rekordåret 2019 kom till till de svenska museerna under förra året. Hela 233 miljoner tog del av museernas digitala utbud som fått en boom under pandemin. Det visar en ny rapport från Riksförbundet Sveriges Museer med museernas besökssiffror för fjolåret.

– Drygt 9 miljoner besök på plats och 233 miljoner digitala besök är ett bra betyg på museernas förmåga att anpassa sig till samhällsläget och bevis på att kulturen behövs i svåra tider, säger Maria B Olofsson, t.f. generalsekreterare för organisationen Sveriges Museer.

Rapporten bygger på svar från 126 museer som tillsammans haft 9,4 miljoner fysiska besök. Det motsvarar 54 procent av museibesöken under 2019 och är 1 miljon fler än under 2020. Enligt rapporten har de flesta museer haft anpassad publik verksamhet och begränsat öppethållande eller stängt delar av året på grund av pandemin.

– Att fem museer med utomhusmiljöer toppar besökslistan är väntat då friluftsmuseerna lockat många svenska besökare under de senaste två åren, samtidigt saknar vi många internationella gäster och skolklasser som inte kunnat resa till museerna på samma sätt, säger Maria B Olofsson.

Besöken till museernas egna innehåll på Wikipedia är fortsatt en dominant del av de digitala besöken. Naturhistoriska riksmuseet, Tekniska museet och Stiftelsen Nordiska museet har de mest besökta webbplatserna förra året.

De tio mest besökta museerna 2021 
1. Skansen 780 629
2. Nordiska museet, Julita gård, Tyresö slott, Härkeberga och Svindersvik 640 404
3. Wadköping 428 748
4. Gamla Linköping 420 163
5. Prins Eugens Waldemarsudde 315 049
6. Vasamuseet 304 130
7. Nationalmuseum 247 235
8. Världskulturmuseerna 245 081
9. Moderna museet och ArkDes 228 082
10. Helsingborgs museer 224 927

(2022-01-17)

Se även Museibesöken halverades förra året (2021-01-19)