Din guide till Gotlands natur och kultur

Upptäck Gotland är en guide till Gotlands natur- och kulturplatser. 101 platser runt hela ön presenteras med text, bild och kartor för att ge en helhetsupplevelse av Gotland.

Boken vänder sig såväl till förstagångsbesökare som till vana Gotlandsresenärer och boende på ön. Besökaren guidas till ängen, stränder, bildstenar, fiskelägen, kyrkor, arkeologiska platser och mycket mer.

Här berättas om bakgrunden till de många ängena, hur de skötts och brukats. En inblick ges i forntidens seder och bruk genom att titta närmare på skeppssättningar och andra fornlämningar. Upptäck Gotland bjuder också på vacker och speciell natur, visar kända och mindre kända pärlor samt ett och annat bad.

En längre fördjupande del om Gotlands historia, kulturlandskap, bebyggelse, kyrkor och natur gör att Upptäck Gotland kan användas både som en ren guidebok och som fördjupning för den som vill veta mer om ön.

Upptäck Gotland. 101 platser du inte vill missa. Din guide till Gotlands natur och kultur
Fornsalens Förlag
Utkom 2017