Dramatikens hus 100 år

Kungl. Dramatiska Teatern är unik, det är en av de mest genomarbetade byggnader vi har. Nu har den stått vid Nybroplan i ett helt sekel. Mitt i staden men också mitt i tiden, typiskt för det föränderliga samhälle som skapade den.

Arkitekten Fredrik Lilljekvist lät rita byggnaden i jugendstil med den, för tiden, nya ambitionen att kombinera arkitektur och dekorativ konst. Få byggnader har sedan dess haft en lika stor medverkan av skulptörer och konstnärer från samtidens artistelit. Byggnaden kan på så sätt även ses som ett unikt tidsdokument från 1900-talets första årtionde.

I Dramatikens hus 100 år redogör konsthistorikern Birgitta Manners Stålhammar för byggnadens tillkomst, finansiering, utsmyckning. Hon berättar om de berömda konstnärerna som medverkat och inte minst om byggnadens arkitekt Fredrik Lilljekvist.

Birgitta Manners Stålhammar är fil. lic. i konsthistoria och har arbetat som lärare, journalist och gallerist. Boken bygger till stor del på hennes licentiatavhandling Dramatiska teaterns byggnadshistoria.

Birgitta Manners Stålhammar:
Dramatikens hus 100 år
Carlsson Bokförlag
Utkom 2009