Lunds undre värld

Bokomslaget

Under Lunds gator finns ovärderliga skatter i form av unikt material som avslöjar stadens tusenåriga historia. Sedan slutet av 1800-talet har mer än 1 500 arkeologiska undersökningar och utgrävningar resulterat i få motsvarigheter i Europa. Under tre decennier i mitten av 1900-talet intensifierades utgrävningarna och det är om resultaten från dessa som Anders W. Mårtensson skriver.

Boken är en uppföljare på Anders W. Mårtenssons tidigare verk Lunds undre värld. Utgrävningar 1890-1939, som gavs ut 2016. Initiativtagaren till dessa böcker, boktryckaren Per-Håkan Ohlsson, hade under sitt långa liv ett genuint intresse för Lunds innehållsrika historia. Han insåg tidigt arkeologins stora betydelse och var angelägen om att den breda allmänheten skulle få ta del av resultaten i bokform.

Anders W Mårtensson är en svensk arkeolog och museiman, och har varit bland annat stadsantikvarie i Lund och chef för Kulturen. Han har författat flera skrifter om Lunds medeltida historia, exempelvis Kring katedralen i Lund och Lunds undre värld. Utgrävningar 1890-1939.

Anders W Mårtensson:
Lunds undre värld. En ovärderlig kunskapskälla till Lunds äldre historia. Del 2. 1940-1969
Historiska Media
Utkom 2018