Julita gård

Bokomslaget

Julita gård ligger i Sörmland, vid sjön Öljaren 25 km från Katrineholm. Gården ägs och drivs av Nordiska museet. Gården visar hur ett storgods fungerade under början av 1900-talet och är sommartid ett populärt utflyktsmål. Den siste private ägaren Arthur Bäckström, som donerade godset till Nordiska museet 1941, bodde i Stora huset som i dag är öppet för besök med guidad visning.

Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år. Denna bok handlar om forntiden med vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre Vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga herrgård och storgods, 1900-talets rationaliseringar och inte minst Stiftelsen Nordiska museets publika verksamhet fram till vår tid.

Författarna följer förändringarna i landskap och bebyggelse och lyfter fram människor som har levt sina liv i herrgårdsgemak, på bondgårdar, i torp och i backstugor. Historien berättas utifrån det rika arkivmaterialet och den sammanhållna kulturmiljö som fortfarande existerar.

Ulrich Lange & Göran Ulväng (redaktörer):
Julita gård. Människor och landskap under tusen år
Nordiska museets förlag
Utkom 2019