Drömmar och verklighet i Historien om Sverige

Del nio av Historien om Sverige börjar år 1905. Unionen med Norge är upplöst, det råder starka politiska spänningar i landet, försvarsvänner står mot pacifister, socialister mot traditionella samhällsbevarare, och inbördeskriget var nära. Första världskriget innebar för städernas befolkning en verklig nödtid och skärpta klassmotsättningar, men också att demokratins genombrott påskyndades.

Här skildras vårt sista försök att återförena Åland med Sverige, här är det glada 20-talet som avslutas med Kreugerkrasch och depressionstid med massarbetslöshet, här är också den knaggliga men envisa vägen mot att genomföra den stora visionen: det socialdemokratiska folkhemmet, det som gjorde Sverige till en förebild i världen när det gällde social välfärd.

Här är andra världskriget, den problematiska neutraliteten och beredskapsandan, den efterföljande skördetiden men också allt det som bidragit till nedmonteringen av det gamla folkhemmet.

”Nutidshistorien skriver sig själv just nu, men är svår att fästa på papper”, skriver Herman Lindqvist: ”Därför är detta en helt personlig bok som återger det jag har valt att berätta av 1900-talets historia, så som jag har tolkat historien på underlag av den litteratur jag kunnat läsa och det material jag har haft tillgång till och de personer jag pratat med.”

Herman Lindqvist:
Historien om Sverige. Drömmar och verklighet
Norstedts
Cirka 500 sidor, inbunden
Utkom i oktober 2000