Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?

Gustav Vasa är en central och folkkär gestalt i vår svenska historia. Generationer av historieskrivare har hyllat honom som frihetshjälte, riksbyggare och landsfader. Han har även blivit en positiv förebild för sentida välfärdspolitiker. Men hur väl stämmer myten med verkligheten?

Är detta alltjämt en acceptabel bild av Gustav Vasa och hans kungagärning? Eller är den ytterst en glättad kvarleva av makten över det historiska minne som skapades av kungen själv, av hans devota krönikeskrivare och okritiska efterföljare?

Detta är ett par av de övergripande frågor som löper genom Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?, en bok om en dramatisk tid i europeisk historia och en person i dess svenska mitt. Mer än femtio år har gått sedan en stor, samlad Gustav Vasa-biografi skrevs för en svensk publik. Ämnet behandlas här med en rad nya infallsvinklar och aktualiserar frågor om personlighetens roll i historien, om individens möjligheter att påverka och leda skeendet. Gustav Vasa är en av de allra första svenskar som är gripbar på ett mera personligt sätt.

I boken tecknas ett färgstarkt och delvis nytt härskarporträtt, med många bottnar och mörka hål. Som slagkraftig politisk propagandist saknar Gustav motstycke i svensk historia. Stor uppmärksamhet ägnas också den europeiska samtiden präglad av en växande statsmakt, förknippad med Machiavellis hänsynslösa fursteideal. Skulle Gustav kanske ha vunnit Machiavellis odelade gillande?

Lars-Olof Larsson:
Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?
Prisma
398 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i september 2002.

Tilldelades Augustpriset för Året svensk fackbok 2002. Nominerad som Årets bok om svensk historia 2002.