Drömmen om ett bättre liv

Ett stort landsomfattande samarbetsprojekt kallat Drömmen om ett bättre liv har dragits igång för att skildra invandringen till Sverige. Arbetets museum i Norrköping står bakom projektet, som vill visa att ”invandrare och invandring alltid har varit, och fortfarande är, en stor tillgång för Sverige”.

På 25 platser i Sverige skall en invandrarförening, ett arbetslivsmuseum och ett studieförbund samarbeta. Tillsammans kommer grupperna att skildra invandring till den egna orten. Eftersom de olika arbetslivsmuseerna förmedlar kunskap om skilda tidsperioder i Sveriges industriella utveckling är förhoppningen att temat blir genomlyst från mycket olika vinklar. För ett bruksmuseum i Uppland känns det kanske naturligt att berätta om vallonernas invandring under 1600-talet, medan ett arbetslivsmuseum i Västerås tittar på italienarnas ankomst på 1950-talet och museer i Södertälje på finnarnas invandring under 1970-talet.

Projektdeltagarna deltar i seminarier om bl.a. arkivkunskap, intervjuteknik och utställningsproduktion. Dessutom arrangerar Arbetslivsinstitutet i Norrköping seminariet Forskare – Eldsjälar i syfte att skapa ett möte mellan forskare och eldsjälar från arbetslivsmuseer och invandrarföreningar. Projektets mål är att den 2 juni 2001 inviga 25 utställningar som berättar om invandringen till Sverige.

I Drömmen om ett bättre liv medverkar bl.a. Centrum för Arbetarhistoria, Avesta brukshistoriska förening, Fagersta Bruksmuseum, Judiska museet, Kvinnomuseum i Olofsfors, Minnenas museum i Karlskoga , Repslagerimuseet i Älvängen, Skellefteå museum och Statarmuseet i Skåne.

(2000-11-04)