Hur försökte den nya Bernadottedynastin etablera sig i Sverige och vinna anhängare bland invånarna under de turbulenta åren under och efter Napoleonkrigen? Nu ges en helt ny beskrivning av Karl XIV Johan och av hur bilden av kungaätten Bernadotte formades och förmedlades till den breda allmänheten.

I juni 1823 landsteg Sveriges nya kronprinsessa Josefina med sitt följe på Djurgården i Stockholm. Hon anlände från Tyskland, och med på resan var också drottning Desideria som från och med nu kom att stanna för gott i Sverige. Händelsen fick stor uppmärksamhet. De människor som kantade gatorna längs med kortegevägen hade stora förväntningar på den nya prinsessan. Genom sina släktförbindelser och sina anor skulle hon skänka legitimitet åt den nya kungaätten. Tillsammans med sin make, den blivande Oscar I, blev Josefina en viktig medskapare av den nya dynastin Bernadotte.

I boken En dynasti blir till beskriver några av Sveriges ledande forskare i ämnet hur familjen Bernadotte etablerades som kunglig dynasti i Sverige under åren 1810-1860. I samband med tvåhundraårsjubileet av att Jean Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare kastar den nytt ljus över dynastin Bernadotte och över den monark som blivit känd för sin konservatism på ålderns höst och för sitt berömda "sängkammarregemente". En slutsats är att Karl Johan och Oscar I båda var medvetna mediemonarker som strävade efter att vinna stöd i folkets breda lager.

"Med inspiration från aktuell internationell forskning om legitimering av makt, retorik och politisk kultur vill vi visa hur Karl XIV Johan och olika personer i hans omgivning lyckades forma och förmedla olika föreställningar och berättelser om den nya dynastin. Lite tillspetsat menar vi att lanseringen av dynastin Bernadotte kan förstås som ett slags dåtida multimediashow, där mediernas samverkan gav kraft och spridning åt budskapet”, skriver Nils Ekedahl, bokens redaktör och författare till det inledande kapitlet.

Nils Ekedahl är docent i retorik och högskolelektor vid Södertörns högskola. Han har lett forskningsprojektet "En dynasti blir till", som ligger till grund för boken med samma namn. Övriga medverkande i boken är Mikael Alm, Karin Hallgren, Britt-Inger Johansson, Cecilia Rosengren, Per Sandin och Solfrid Söderlind.

Nils Ekedahl (red):
En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte
Norstedts
Utkom 2010