Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) har publicerat en databas över så kallade gåramålningar från Östergötland på sin hemsida. För närvarande innehåller den text och bild om 115 objekt, men totalt har ÖLFA inventerat cirka 150 målningar och databasen kommer att uppdateras löpande. Inventeringen av gåramålningar kommer också att fortsätta i hela Östergötland.

– Dessa målningar över identifierade gårdar är en slags arkivdokument över hur gården såg ut exteriört, ofta målad innan kameran blev vanlig, varför dessa bilder tillför ny kunskap om gårdarnas historia, säger länsarkivarien Börje Hjorth.

Lilla Gusum 1:3, Ringarums socken. Foto: Albin Lindqvist/ÖLFA

Lilla Gusum 1:3, Ringarums socken.
Foto: Albin Lindqvist.

ÖLFA:s länsomfattande inventering av gåramålningar i Östergötland inleddes i november 2008. Projektet är ett ABM-samarbete mellan arkivförbundet och Östergötlands länsmuseum. Genom att kartlägga länets målningar hoppas man kunna lyfta fram målningarnas kulturella värde och öka förståelsen för detta ofta bortglömda bildmaterial. Arbetet med att inventera gåramålningar fortsätter och resultatet kommer – förutom i databasen – att redovisas i en skrift och med en utställning.

Gåramålningar är målningar på gårdar, hus, torp och liknande. Gemensamt är att de har lokala motiv, med en smått naiv ton, ofta målade av kringvandrande vagabonder. Ett unikt bildmaterial som visar dåtidens miljöer – i färg. De äldsta härrör från slutet av 1800-talet, och gåramåleri förekom fram till andra världskriget. Därefter konkurrerades målningarna ut av fotografier, senare flygfotot. På många håll är målningarna undangömda på vindar eller liknande, medan flygfotografierna hänger uppe och blir allt mer solblekta.

Databasen finns på ÖLFA:s hemsida (under Arkiv).

Fängebo 1:37 Nergården Ringarum. Foto: Kenneth Sjögren
Fängebo 1:37 Nergården Ringarum.
Foto: Kenneth Sjögren.