Arkeologiska utgrävningar visar att områden i Torsåker var bebodda av människor redan för 8 500 år sedan. Det som nu är tät skog med mossa och stenar var då en boplats och tillverkningsområde för verktyg med utsikt över det öppna havet. [Arbetarbladet]

https://www.arbetarbladet.se/artikel/torsaker-har-fatt-en-ny-historia