Nazisternas väg undan rättvisan via Sverige

Det är ett känt faktum att åtskilliga tyska krigsförbrytare efter krigsslutet 1945 flydde Europa och därmed undslapp rättvisan. De flesta av dessa sökte sig till Sydamerika där de med falska identiteter skapade sig nya liv. Eichmann, Mengele och Barbie är några av de mer kända namnen, men tusentals fler fick hjälp att genomföra denna resa genom olika flyktnätverk.

Några av dessa nätverk fanns i Sverige och hjälpte människor att fly via svensk mark. Omfattningen på den verksamheten visar sig nu vara större än man tidigare trott. I Flyktlina Sverige berättas för första gången en grundlig historia om flyktnätverken och det är i flera fall helt nya uppgifter som presenteras. Sannolikt fick flyktingarna direkt assistans av representanter från den argentinska staten som fanns på plats i Sverige. Flykthjälpen påbörjades troligen redan före krigsslutet och pågick in på 1950-talet.

Författarna Lars T. Larsson och Simon Olsson knyter i Flyktlina Sverige ihop trådarna och sätter in de enskilda historierna i ett större sammanhang och uppdaterar därmed en viktig del av Sveriges efterkrigshistoria.

Lars T. Larsson är advokat och har tidigare utkommit med Hitlers vikingar. Svenska SS-officerare och Svenskar i Waffen-SS. Hitlers svenska soldater. Simon Olsson är skribent och författare. Han har sedan dess skrivit och medverkat i ett flertal böcker om främst underrättelseverksamhet under andra världskriget och kalla kriget, bland annat Rickmanligan. Churchills attentat i Sverige och Härmed får jag vördsamt meddela. Historien om de svenskar som omkom i försvarets tjänst 1939–1945.

Lars T. Larsson & Simon Olsson:
Flyktlina Sverige. Nazisternas väg undan rättvisan
Historiska Media
Utkom 2023