Eketorps borg drivs vidare i kommunal regi

Eketorps borg. Foto: Kevin Cho (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Foto: Kevin Cho (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Kommunfullmäktige i Mörbylånga har beslutat att verksamheten i Eketorps borg ska fortsätta i kommunal regi. I våras tecknade Mörbylånga ett ettårigt avtal med Statens Fastighetsverk om att kommunen skulle ansvara för driften av Eketorps borg sedan Kalmar läns museum dragit sig ur.

– Vi vill att Eketorps borg ska bli ett hållbart besöksmål och en nod för lokal och regional utveckling. Det är ett arbete som vi vill driva i bred samverkan tillsammans med lokala aktörer så som företagare och hembygdsföreningar och med regionala aktörer som exempelvis Kalmar läns museum, som har mycket kunskap och erfarenheter att bidra med i det här arbetet. Ett första steg blir att bjuda in till samtal om framtida samarbeten, säger kommundirektören Ann Willsund.

Under årets säsong har Eketorps borg lockat 37 273 besökare.

– Vi kan konstatera att det har varit en lyckad säsong med tanke på förutsättningarna och den korta uppstartstiden. Nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa år och det finns många idéer och tankar om hur vi kan utveckla verksamheten vidare, säger borgchefen Stefan Ahlgren.

Eketorps borg är en återuppbyggd fornborg på Ölands stora alvar. Borgen ligger mitt i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Innanför borgens kalkstensmur finns rekonstruerade hus från järnålder och medeltid. Man kan besöka bostadshus, fähus och förrådshus, som byggts upp med gamla hantverksmetoder.

(2019-10-09)

Se även Eketorps borg slår upp portarna igen (2019-04-28)