8 000 år gammalt fiskeredskap funnet i Malmö

Intill banhallen vid Malmö Central har ett fiskeredskap, en så kallad mjärde hittats. Den är troligen från jägarstenåldern och i så fall närmare 8 000 år gammalt. Fyndet betraktas som unikt, liknande fiskeredskap har bara hittats på två andra ställen i Sverige.

– Det är ett önskefynd, säger arkeologen Daniel Serlander på Malmö kulturmiljö.

Att mjärden upptäcktes är också en lyckoträff. Eftersom den är tillverkat av träpinnar hade den lätt kunnat skadas av en grävmaskin.

Arkeologen Daniel Serlander undersöker mjärden från jägarstenåldern

Arkeologen Daniel Serlander undersöker mjärden från jägarstenåldern.
Foto: Klas Andersson

Mjärden är cirka en meter lång och består av hasselvidjor som är sammanflätade. I dag syns bara en del av fiskeredskapet men nästa vecka kommer Malmö kulturmiljö troligen att lyfta upp mjärden tillsammans med leran den ligger inpackad i. Då kan också en mer exakt datering av fyndet göras.

Mjärden ligger cirka fyra meter under marknivå. För 8 000 år sedan var det strandkanten av ett skogsklätt Skåne. Klimatet då var något varmare än i dag.

– Förmodligen har mjärden slitit sig och kommit på drift och fastnat på botten där den med tiden bäddats in gyttja, säger Daniel Serlander.

Malmö kulturmiljö samarbetar med Citytunnelprojektet och dokumenterar och tar hand om arkeologiska fynd som hittas vid projektets olika arbetsplatser.

(2006-05-06)