I sex år fick Carl Eldhs ateljémuseum ligga i träda på grund av sprängningarna för trafikleden Norra länken i Stockholm. Nu har det öppnat igen, men framtiden är oviss eftersom museet har hamnat i kläm i bidragssystemet. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/eldh-museet-hotat-nationalarv/