I källare på svenska universitet och museer ligger tusentals kranier, skelett och andra mänskliga kroppsdelar. Australien har begärt att få tillbaka kvarlevor efter sju aboriginer som finns i Karolinska institutets förvar. Men ingen vet vad som ska göras med alla andra skelettdelar. [SvD]

https://www.svd.se/kroppsdelar-och-kranier-vaxande-etiskt-dilemma