Elever berättar för framtiden

Sedan den 27 januari har hundratals skolelever och historie-intresserade runt om i landet samlat in berättelser om Förintelsens inverkan på den svenska vardagen vårvintern 1945. Vilka tankar och känslor väckte Förintelsen hos dåtidens svenskar?

Insamlingsprojektet Uppdrag: Berätta för framtiden som initierades av Forum för levande historia, har handlat om att lyssna till dem som fortfarande kan berätta, röster som snart tystnar.

– Syftet med insamlingen var att samla in historier som kunde spegla det svenska perspektivet, men också att låta berättelser överföras från gammal till ung. Som ett sätt att göra historien levande och angelägen, berättar projektledare Karin Ingemarsson från Forum för levande historia.

Bland de insända bidragen finns berättelser från elever i årskurs 9 på Lugnviksskolan i Östersund som bygger på elevers intervjuer med far- och morföräldrar om deras minnen från krigsåren.

– Det är en rik samling intressanta och spännande berättelser vi har valt ut för att digitalisera och tillgängliggöra i vår narrationsdatabas, ett berättelsearkiv länkat till vår hemsida, säger Karin Ingemarsson.

(2005-05-27)