Nordiska museet överlåter Matsgården

Nordiska museet överlåter Matsgården till Rättviks kommun. Matsgården ligger i Östbjörka by i Rättvik och består av ett 15-tal byggnader placerade i en sluten fyrkant. Byggnaderna har alla sina alldeles speciella funktioner och karaktärer och ger en osedvanligt bra bild av en gammal dalagård från 1600-talets mitt till runt sekelskiftet 1900. Matsgården brukades fram till 1920-talet och var under slutet av 1800-talet en av Östbjörkas större gårdar.

Matsgården

Foto: Mats Landin, Nordiska museet.

Matsgården förvärvades av Nordiska museet 1931. Det var Sigurd Erixon som först observerade Matsgården under sitt arbete med byinventeringar i Dalarna. Eftersom gården var representativ för Nedansiljans byggnadstradition planerade Sigurd Erixon att flytta hela gården till Skansen, men flyttningen kom aldrig till stånd eftersom Skansen inte hade plats för mer än en dalagård. Museet köpte därför också tomtmarken så att gården kunde bli kvar på sin ursprungliga plats. Matsgården byggnadsminnesförklarades 2004.

Vid Nordiska museets köp av gården följde även en del inventarier. Redskapsbestånd och övriga föremål har senare kompletterats, dels genom återinköp av föremål som tidigare hört till Matsgården, dels genom inköp av föremål från andra byar inom socken. Matsgården har varit i Nordiska museets ägo i över sjuttio år. Gården har i begränsad omfattning varit öppen för besökare. Nordiska museet överlåter nu Matsgården med inventarier till Rättviks kommun.

Matsgården

Foto: Mats Landin, Nordiska museet.

– Det är glädjande att kommunen vill överta Matsgården. Det tillhör en förgången tid att en centralinstitution som Nordiska museet driver verksamhet i en annan del av landet. Lokala verksamheter ska drivas av lokala krafter, säger Nordiska museets styresman Christina Mattsson.

– För oss i Rättvik är det bra att det möjliggör ett lokalt engagemang för Matsgården och kan bli en besökspunkt som visar på gårdsbildning i den ursprungliga bymiljön. Vår förhoppning är att det blir ett lokalt engagemang och att någon förening i Östbjörka kan ta över ansvaret för driften, så att gården kan bli en samlingspunkt och utveckla aktiviteter under främst sommarperioden, säger Jonny Jones, kommunalråd i Rättvik.

Matsgården, interiör

Foto: Mats Landin, Nordiska museet.

(2005-06-01)