Släktforskning på nätet 2006

Snart kan det vara möjligt att söka sina rötter på nätet. Datainspektionen ger i ett remissvar till Kultur- och utbildningsdepartementet klartecken för arkiven att lägga ut kyrkböcker som är äldre än 70 år på Internet. Integritetskänsliga uppgifter om hälsa och adoption får däremot inte publiceras.

Förr fick släktforskarna resa runt mellan pastorsexpeditionerna för att leta i kyrkoböckerna. År 1991 övergick ansvaret för folkbok-föringen från Svenska kyrkan till skattemyndigheten och materialet flyttades till landsarkiven.

Eftersom papper är förgängligt började materialet mikrofilmas och sedan 2003 skannas det in. Det är detta digitaliserade material, som möjliggör automatiserad behandling av personuppgifter, som Kultur- och utbildningsdepartementets utredning nu vill lämna ut på nätet.

Samtidigt som datorn är ett effektivt hjälpmedel för släktforskare ser Datainspektionen vissa risker. Uppgifter om adoption, livslängd och sjukdomar kan vara känsliga för ännu levande personer och släktingar och bör därför sållas bort vid publicering på Internet. Datainspektionen föreslår att även material som lämnas ut på CD-rom eller DVD-skivor ska omfattas av samma begränsningar eftersom dessa medier också ger stora möjligheter att bearbeta och sammanställa uppgifter.

För att underlätta för forskning föreslår Kultur- och utbildningsdepartementets utredning att det ska vara möjligt att använda sökbegrepp som är skyddade i Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Datainspektionen konstaterar att forskningsintresset då måste väga tyngre än behovet av skydd för att sådana undantag ska få göras.

(2005-05-27)