Stort varsel drabbar Vasamuseet

Besökare på Vasamuseet. Foto: Vasamuseet

Foto: Vasamuseet

Regeringens krisstöd räckte inte – nu varslar Statens maritima och transporthistoriska museer om uppsägning av 69 anställda på Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona och Järnvägsmuseet i Gävle. Hur varslen fördelas mellan museerna är ännu inte klart.

– Det kommer att påverka alla fyra museerna på ett jättetråkigt sätt. Vi kommer att tappa kompetenta medarbetare som är entusiastiska att berätta om vårt kulturarv, säger överintendenten Leif Grundberg.

Läs artikeln på SVT Nyheter

(2020-05-28)