Järnvägsarkiven

Många statliga myndigheters verksamhet är teknikorienterad, något som i hög grad avspeglar sig i arkiven efter Statens järnvägar, som fram till och med år 2000 var ett statligt affärsverk och därefter överlämnade sina handlingar till Riksarkivet.

Denna arkivguide är ett hjälpmedel för dem söker handlingar om svenska järnvägar. Tyngdpunkten ligger på SJ:s arkiv, som även inrymmer arkivbestånd från de enskilda järnvägsbolag som staten tog över från privata ägare. Detta stora och rikhaltiga material handlar inte bara om bansträckningar, lok, vagnar och stationshus, utan också om själva verksamheten. Exempelvis om resande, godstransporter och elektrifieringen av järnvägsnätet. Genom den roll som Statens järnvägar spelat i svensk infrastruktur så kan arkivguiden också vara ett hjälpmedel för teknikhistorisk och ekonomisk historisk forskning. Men även släktforskare och hembygdsforskare har mycket att hämta i denna bok.

Bokens bildmaterial kommer från Riksarkivets samlingar och från Järnvägsmuseet i Gävle. Bilderna lyfter fram de människor som ingått i SJ:s olika verksamheter; i synnerhet de människor som skapat alla dokument som finns sparade i järnvägsarkiven.

Ulf Berggren är verksam som arkivarie vid Riksarkivet i Täby och är också biträdande slottsarkivarie på Kungliga slottet. Han är filosofie doktor i musikvetenskap och tidigare utkommit med bland annat Finn din släkt! I svenska och utländska källor – och på nätet, Smedforska! Hur jag finner brukssmederna i släkten och Vad står det? Handbok i handskriftsläsning.

Ulf Berggren:
Järnvägsarkiven. Riksarkivets teknikhistoriska källor
Riksarkivet
Utkom 2023