En av staten godkänd historia

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940- talets läroböcker.

I En av staten godkänd historia undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö samhällelig förhandling om historia genom det nyckelhål som den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel utgjorde. Dynamiken i åsiktsförskjutningarna kring vilken historia som var viktig framträder tydligt i just läromedelsgranskningen. De sakkunniga granskarna både hämmade och drev på läromedelsutvecklingen.

Elmersjö visar i sin studie hur diskussioner om historieläromedel på ett särskilt sätt bidrar till vår kunskap om hur historien förändras i relation till nya upplevelser om vad som är viktigt i den.

Henrik Åström Elmersjö är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Henrik Åström Elmersjö:
En av staten godkänd historia. Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991
Nordic Academic Press
Utkom 2017