En modern svensk ekonomisk historia

Den svenska ekonomiska historien under två sekel skildras i en ny bok. Den är skriven av Lundaprofessorn Lennart Schön och bär titeln En modern svensk ekonomisk historia. Boken ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu.

Under slutet av 1900-talet har omvälvningar inträffat som ibland betecknats som tjänstesamhällets genombrott, ibland som den tredje industriella revolutionen kring elektroniken och ny kunskap. Denna omvandling är en del av Sveriges moderna ekonomiska historia.

Mellan det sena 1700-talets svenska bondesamhälle och dagens intensiva industri- och tjänstesamhälle kan vägen tyckas lång. Då dominerade jordbruket och landsbygden och hushållet var den viktigaste arbetsenheten. Tidsperspektivet var i många avseenden kort – livslängden var hälften så lång som vår och de livsmedel som producerades åt man upp under året. Samhällsförändringen var däremot så långsam att den knappt kunde skönjas.

Idag är rörlighet och föränderlighet en del av livet, också på kort sikt. Men föränderligheten var inplanterad redan i slutet av 1700-talet. Skiftesrörelsen hade kommit igång och jordbrukets underklasser växte, vilket förebådade ett uppbrott ur seklers ståndssamhälle. Användningen av kol, ångkraft och maskiner blev sedan förutsättningen för industrisamhället. Alla dessa förändringar var dynamiska. De ledde vidare, grep in i varandra och blev delar av ett kumulativt förlopp med oförutsedda konsekvenser – ett förlopp av tillväxt och omvandling.

Lennart Schön:
En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel
SNS Förlag
560 sidor, inbunden, rikt illustrerad
Utkom i juli 2000