Lärare och elever guidar i den egna skolan

Temat Skolbyggnader har lockat rekordmånga arrangörer till Kulturhusens Dag den 10 september. Över 250 skolor riket runt kommer ha öppet hus under dagen. Bland de medverkande skolorna finns alla typer av byggnader och åldrar, från de gamla byskolorna till helt nyinvigda, moderna skolor.

Trots sommarlov och läxfritt jobbas det nu för högtryck i många av landets skolor. Nu förbereds nämligen som bäst aktiviteterna inför Kulturhusens Dag. Årets tema är skolbyggnader och över 250 skolor har anmälts till evenemanget. Under en dag öppnas flera skolmiljöer upp som normalt är stängda eller svåråtkomliga för allmänheten.

– Skolbyggnaderna är en viktig del av vårt kulturarv. Alla har starka minnen och personliga upplevelser av sina skolor. På Kulturhusens Dag hoppas vi att många ska få veta mer om skolornas historia och det som har format byggnaderna, säger Keith Wijkander, t.f. riksantikvarie.

Inför årets tema har Riksantikvarieämbetet producerat en lärarhandledning tillsammans med Sörmlands museum. Med lärarhandledningens hjälp kan lärare och elever utforska sina egna skolhus ur ett byggnadshistoriskt perspektiv och själva fungera som guider på Kulturhusens Dag.

– Vi vill hjälpa lärare och elever att se på sin arbetsmiljö med nya ögon. Med hjälp av lärarhandledningen kan den egna skolbyggnaden också användas i undervisningen, säger projektledaren Pia Hedenstedt på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör för Kulturhusens Dag där i år både skolor, kommuner, hembygdsföreningar, museer, länsstyrelser, ideella föreningar och engagerade privatpersoner samarbetar. I skolor runt om i landet bjuder de på guidade visningar, utställningar, föredrag eller öppet hus.

(2000-07-11)