Sverige 1523

Den 6 juni 1523 valdes riksföreståndaren Gustav Eriksson (Vasa) till Sveriges kung vid ett möte i Strängnäs. Riksarkivets årsbok 2023 ger inledningsvis en ny bild av vad som hände den dagen och diskuterar dess betydelse. Men till sin huvuddel handlar antologin om hur folket levde vid denna tid och berör ämnen såsom språk, konst, religion, mat, hälsa, brottslighet och ekonomi.

Artiklarna har bland annat titlar som: Hur religiös var man 1523? – Att vara sjuk på 1500-talet – Från forn till ny. Svenskan under 1520-talet – Kyrkornas silverskatter – Kvinnor i 1523 års Sverige – Gustav Vasa och bönderna – Bruket av tyska i Stockholm under Gustav Vasas tid – Finnar och finska språket omkring 1523 – Gustav, Sápmi och birgittinerna. Påvebrevet 1523 i historisk-arkeologisk belysning – Brott eller kontinuitet? Året 1523 i Sveriges historia – Frälsemannen Gustav Eriksson (Vasa). Person, familj och nätverk – Rav och räckling, rovmos och rågbröd. Matkultur i Vasatidens Sverige.

Riksarkivets årsbok 2023 innehåller allt som allt 24 artiklar, alla rikt illustrerade och skrivna av specialister inom olika områden.

Sverige 1523. Riksarkivets årsbok 2023 
Riksarkivet
Utkom 2023