Export och skattepolitik i Skandinavien och Sydamerika 1850–1939

Falu gruva i Dalarna 1898. Foto: Alfred Dahlgren/Jernkontoret

Falu gruva i Dalarna 1898. Foto: Alfred Dahlgren/Jernkontoret

Överdrivet fokus på att beskatta export av råvaror från ett land till ett annat kan få långsiktigt negativa konsekvenser för landets utveckling. Det är en av slutsatserna från ett nyligen avslutat projekt om hållbar utveckling och skattepolitik 1850–1939 som har drivits av forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillsammans med forskare från Latinamerika.

I mitten av 1800-talet exporterade Norge fisk och Sverige trä. På andra sidan jorden exporterade Peru guano och Chile salpeter. Vrid klockan framåt hundra år och Norge och Sverige har tagit många steg framåt, medan länderna i Anderna har halkat efter. Orsakerna till detta kan vara många, men något som nu har studerats extra i ett internationellt forskningsprojekt är ländernas export av naturresurser och beskattningen av densamma.

– I projektet jämförde vi fem länder som i mitten av 1800-talet hade en liknande utveckling, framför allt när det gäller export av oförädlade naturresurser. Men sen hände något och utvecklingen har som de flesta vet, sett väldigt olika ut, när gäller Chile, Bolivia och Peru kontra Norge och Sverige, säger Cristian Ducoing, forskare i ekonomisk historia.

Läs artikeln på Lunds universitets hemsida

(2022-03-05)